20 juni 2008

STOP lange dyretransporter


billedet er lånt herfra.

"Alt for mange dyr transporteres i dag på de europæiske landeveje under helt uacceptable forhold.

Det alvorligste problem er, at dyrene ofte transporteres i alt for lang tid. EU's regler tillader i dag transporter på op til flere døgn. Lovgivningen skal laves om. Levende dyr til slagtning bør aldrig transporteres i mere end otte timer.

Støt 8hours. Målet er at samle 1.000.000 underskrifter. Det vil EU's politikere ikke kunne ignorere".

du kan skrive under her.

2 kommentarer:

Farmer sagde ...

Helt enig.

Lige en kommentar til billedet:
De grise ser under ingen omstændigheder ud til at være døde under en lang transport.
Var de det, ville de have langt flere skrammer efter slagsmål og skubben rundt.

(Var der ikke noget med en udmærket sælunge-sag, som døde hen pga. arrangeret foto?)

Grisene ligner de døde grise jeg engang så ved Fåborg, da et strømsvigt kombineret med svigtende alarmsystem dræbte i hundredevis af grise pga. iltmangel ved manglende ventilation i stalden.

De var også helt uden skrammer. Blot døde og stille; meget stille.
Det er stilheden ved den oplevelse som står klarest for mig.
Der er ellers aldrig helt roligt i en stald.

Regitze sagde ...

for at sige det kort:
meget tankevækkende, Farmer.
tak.
og føj. for dette og hint.
ordknappen sidder fast.