20 december 2012

chicks

som du husker, rugede den vildtfarvede silkehøne den røde isa browns æg ud og silkehanen Galemathias er faderen til de tre silkeøgler, som kom ud af besværet.

silkehane + isa brownhøne = 1/2 silke + 1/4 white legbar + 1/4 rhode island red, fordi isa brown er en af industriens æglægningshybrider, som man ALDRIG må yngle på, fordi man ikke kan kontrollere, hvad der kommer ud af det.

vi håbede, der ville komme tre nuttede høner, men nu galer de to af dem.
den tredie afviger lidt fra sine brødre, og vi krydser økser for, at der snart ligger et lille æg et sted. ellers er det en meget feminin haneke, kan du nok se.
her er hun med sin bror.


og her er hun med sin mor.


du har aldrig set noget lignende. de har silkehoveder (og dermed ingen kam). de har deres mors øjne (silkehøns har verdens smukkeste øjne. her er Kajs).de har deres mors fjerdragt (silkehøns har ingen hægter i fjerene, så de fluffer) og deres mors lyse kød, næb og ben (silkehøns har lyseblåt kød og mørkeblå næb og knogler). de to knægte har fire tæer som deres mor. den formodede dame har fem tæer som sin far.
de har en anelse fjer på fødderne, så med lidt overbærenhed kan man kalde dem fodbefjerede (som silker er).

den anden øglehane arbejdede hjemmefra i dag sammen med sin far.


 han er begejstret over at være vokset daddy over hovedet.

33 kommentarer:

Gowings sagde ...

Hurra! - og det med at vokse over hovedet har vi set før...

Henriette sagde ...

Nogle gange skal man bare se stort på, hvad man må og ikke må.
Her vokser afkom også snart over hovedet.
God jul!

Tina - omme i London sagde ...

Rigtig glaedelig jul til jer alle - chicks and all. :)

Farmer sagde ...

Kræet er efter min bedste overbevisning en høne, og den burde snart lægge æg, når nu den har en ægte æglægningsmaskine til mor.

Jeg har de der kryds mellem Isa Brown og islandske landnamshøns. Og de slægter de brownske på rent æglægningsmæssigt, så mon ikke den hvide snart går i æglægning?

Regitze sagde ...

haha, Gowings..:) og det i flere generationer!

hvor er det godt at høre fra dig igen, Henriette! tak for link til din blog.

tak og i lige måde, Tina!

ja, Farmer. jeg er også helt sikker på nu, at vi har en høne. din krydsning lyder spændende, jeg har lige set islandske landnamshøns for første gang på google. flot fugl!

Farmer sagde ...

Nåååh, Hvordan går det? Er hun begyndt at lægge æg, den kære kylling?

Anonym sagde ...

I har da fået mixet nogle gener der! Må man spørge konen, hvordan det går med æggene?:)

Edward sagde ...

The plant commonly known as Devil's Claw contains a highly potent anti-inflammatory compound that works just as well as prescription drugs and sometimes better. Various cultures have traditionally used Sea Cucumber as a remedy for many ailments including joint pain relief.EverStrong XT CBD

Lara sagde ...

The vague fat burning food theories are the ones that just state that foods that burn fat exist and list a long list of burning fat foods. Of course that's not going to give you the results you want. If you don't know how those foods actually burn fat you won't implement them the right way.SlimPhoria Keto

Edward sagde ...

among many others is proven great male enhancement treatments. Most of the herbs have temporary effects on the penis size as well as the improvement in erection.BioRexin Male Enhancement

Lara sagde ...

absolute myth and that foods doesn't exists.best way to tackle such situation is to tackle it head on we will have a little debate between the two schools of thought to finally determine whether is a myth or a too good be true reality.bluoxyn

Lara sagde ...

Such situation is to tackle it head on we will have a little debate between the two schools of thought to finally determine whether is a myth or a too good be true reality.you can implement it on purpose.intelimind Brain

Edward sagde ...

The vague theories are the ones that just state Of course that's not going to give you the results you want. If you don't know how those foods actually burn fat you won't implement them the right way.Celaxryn RX

Edward sagde ...

more importantly, if you try a male enhancement product and find yourself to be that 1 out of 10 men that the product does not work for, most makers offer a 30 day money back guarantee that states that you simply return the unused product and they will refund your money.Viril XL AlphaMAX Pro

Edward sagde ...

The three main categories of male enhancement pills (supplements) on the internet are semen volume enhancement pills, penis enlargement pills and pills targeted to increase libido.Most of these products share several common traits including: made from natural ingredients,Bluoxyn

Edward sagde ...

True Keto Boost that I've found with the quick weight loss diets and the low-calorie "starvation" diets is that they do not promote safe weight loss. Typically, when pounds drop off much of it is water from lean muscle tissue, and very little of it is actually what you really want to come off.

Ellisa sagde ...

If you go online to make your quest Granite Male Enhancement concerning the different types of male pills nowadays.each of these products has a different way of helping men to attain a much better performance in bed.

Edward sagde ...

you guys about paid traffic and what Empowered Boost it can do for your business. Paid traffic can be a powerful way to boost your business online. There are a lot of ways to get paid traffic like, pay per click marketing, solo ads in ezines, press releases, banner ads, ppv ads, buying youtube accounts, and more.

Edward sagde ...

When it comes to the Thunderbirds, Thunder Testosterone scholars of mythology strongly suggest that this creature is just the embellishment of the California condor, eagles, or the extinct teratorns. However, to my way of thinking, one doesn't usually associate birds with thunder and lightning storms).

Edward sagde ...

However, this range is not universally Absolute Keto accepted and some people say the fat burning zone occurs at a different percentage range. In truth, each individual has a different heart rate where they will burn the highest percentage of calories from fat during exercise.

Lara sagde ...

You can over indulge in food during Thin Zone Keto the day and not eat a single thing at night and you WILL gain weight. As is the fact that you can starve yourself during the day and eat all night long and you still will gain weight.

Jeff hardy sagde ...

They are sex stimulants Primal Grow Pro boosters and are natural and safe to be used. They are more powerful and popular and they do not carry the side effects that are associated with pharmaceutical medicines.

Lara sagde ...

Taking fat burners with Number One Keto natural diuretics can help to get rid of extra water that is usually stored under the skin.

Smith sagde ...

Once the ingredients are Pro Keto Rx in your bloodstream they head for the thyroid gland since this is what regulates your metabolism.

Lara sagde ...

Weight problems are Keto Shred Biotic Immunity Booster the results of a condition of an individual's body exceeding the very least of 10% of the perfect body weight.

Tina01 sagde ...

The rest of the world is Fresh Prime Keto keeping pace pound for pound. As a species, we are getting steadily fatter, day by day, year by year. This is not just a question of vanity.

Lara sagde ...

your belly fat. Once Xtreme Keto Boost I reached that plateau in my weight loss journey, nothing I did seemed to matter until I discovered these 5 fat burning foods.

Lara sagde ...

You may have never dreamed that there Reliant Keto are fat burning foods which could cause natural weight loss and keep you from needing to spend hours in the gym trying to get rid of your belly fat. Once I reached that plateau in my weight loss journey, nothing I did seemed to matter until I discovered these 5 fat burning foods.

Calxric sagde ...

These include such ingredients such as turkey, Reliant Keto quality carbohydrates, tuna, fruits and oatmeal to name a few. Proteins like the onces mentioned above and carbohydrates should be eaten together in every meal and they should be in the right balance to lose weight.

Edward sagde ...

more calories then you consume the well accepted Befit Keto Cut will cause you to lose weight. To some degree, they all work: Atkins-style, no carb diets, low fat high carb diets, all manner of fad diets - it simply does not matter in the short term.

Edward sagde ...

Here in this article we are going Viadine Male Enhancement to go over a few of my favourite natural male enhancement tips. However, before I get into it, it's probably quite important for you to recognise that being the writer of literally hundreds and hundreds of male enhancement articles and blog posts.

David sagde ...

Now, you don't need to Bio Jolt Male Enhancement gulp down a gallon of OJ every day as it does have tons of sugars in it, but do a little analysis and take a look at the many fruits on the market which are rich in Vitamin C which will help bring about natural.

Jeff hardy sagde ...

The solutions for weight loss before might Keto Now Real not be so effective with today's lifestyle. If you're overweight, there's not doubt you'd like to start losing belly fat. Here are some basic guidelines to help you get started.